Tessan

Brådskande reklamationsärende

16 augusti 2017 2 kommentarer
Fakta / Fiasko / Hemorrojder / Hormoner / Kräks / Kris / Tessan / WTF

Delar av kvinnokropp önskar härmed reklameras på grund av bristande funktionalitet och/eller estetik. Kroppen upplevs inte leva upp till de förväntningar som ”detta välsignade tillstånd” har sagts innebära.

Stockholm 2017-08-16

Till Allmänna Reklamationsnämnden

Jag vill med denna ansökan reklamera flertalet delar av min kropp som inte fungerar tillfredsställande. Nedan listas bristerna i punktform. Vänligen se över detta ärende snarast och återkom med åtgärdsförslag/kompensation per omgående. Tack på förhand.

 1. HJÄRNAN
  Hjärnan har vid upprepade tillfällen brustit i kapacitet. Detta har yttrat sig genom exempelvis förvirring, generell tankspriddhet och stundom kraftig trögtänkthet. Talcentrat verkar också vara påverkat vilket leder till direkt felaktiga ordval, till exemel ”hink” när avsikten är att säga ”boll”. Hjärnan har också uppvisat tydliga symtom på svårbotlig trötthet.
 2. MAGMUNNEN
  Ringmuskulaturen i matstrupen verkar ha kollapsat. Tidigare spänstighet saknas och förmåga att sluta tätt brister kraftigt vilket får negativa konsekvenser genom exempelvis oönskat och oanmält kräks i svalget.
 3. HUDEN
  Här kan det vara fråga om ett missförstånd – det som skulle ha blivit lyster (även känt som ”glow”) verkar ha blivit ersatt av någon form av hyperpigmentering. Istället för en friskt skimmer har huden prytts av bruna fläckar, godtyckligt utplacerade i ansiktet. En särskilt olycklig fläck har hamnat till höger under den undre läppen och ser inte sällan ut som en matrest alternativt ett munsår.
 4. TARMKANALEN SAMT AVFÖRINGEN
  Den här punkten kan te sig som något svårbedömd på grund av att problemområdet i fråga har en direkt koppling till intaget av järntillskott. Men det är högst bekymmersamt att de kroppsliga restprodukterna oftast är av akut karaktär och i en form som ej förmår bilda något som kan liknas vid en korv. Mer senap, för att uttrycka det något mer bildligt. I en högtrycksliknande sprutanordning.
 5. ANALEN OCH DESS INNEBOENDE
  Denna punkt har vissa likheter med punkt 2 ovan – det är fråga om en underpresterande ringmuskulatur även här. Det finns även ett samband med punkt 4 ovan som dessvärre inte bidrar till att skapa gynnsamma förutsättningar för en lugn och harmonisk ändtarmsöppning. Istället leder det till sveda, värk och svullnad samt en allmänt otrivsam känsla.
 6. SKÖLDKÖRTELN
  Denna körtel har en primär uppgift i kroppen – att producera hormoner i lämplig dos. På grund av en oturlig krock med andra hormonutsöndrande delar av kroppen, har dock sköldkörteln problem MED ATT SKÖTA DEN ENDA JÄVLA UPPGIFT DEN HAR.
 7. FOGARNA
  Dessa små brosk- och bindvävsklumpar fungerar överlag jävligt risigt, i synnerhet kring bäckenet vilket leder till brutalt nedsatt mobilitet och ett kraftigt förhöjt smärtläge.
 8. SVULLNA NERVER I FÖTTERNA
  Till följd av att hela jävla kroppen verkar vara uppluckrad har de redan sen tidigare platta fötterna blivit ännu plattare vilket tydligen klämmer på några jävligt ogenomtänkt placerade nerver som har det alldeles för trångt mellan tredje och fjärde tån och därför orsakar en känsla av att du har en vass sten i skon som du trampar på I VARJE STEG.
 9. ANDRA FÖRBANNADE NERVER
  Diverse nerver kring bäckenet skickar till följd av ett fixerat människohuvud felprogrammerade elstötar ner i benen i tid och otid som upplevs lika angenäma som ja, elstötar från en livsfarlig ledning.
 10. HUMÖRET
  Det upplevs svårt att välja glädje och att njuta av det välsignade tillståndet, vilket sannolikt har kopplingar till punkt 1-9 ovan. Mindre eller större vredesutbrott inträffar med jämna mellanrum varvat med känslor av uppgivenhet och frustration. Därtill återfinns en ökad gråtmildhet som triggas av högst godtyckliga saker samt ett tålamod värdigt en ilsken 3-åring.

Överlag kan tillståndet beskrivas såhär:

Jabba_the_Hutt_in_Return_of_the_Jedi_(1983)

Bildkälla

Snarare än såhär, vilket leder till en viss enorm känsla av besvikelse:

beyonce35

Bildkälla

Behöver ni ytterligare information för att behandla ärendet, vänligen återkom.

Mvh,

Therese, gravid i vecka 370 37