Namn: Annika Leone
Ålder
: 41.
Familj: Ensamstående med dottern Lilo (född november, 2013).
Bor: Södermalm, Stockholm.
Gör: Journalist/redaktör med inriktning på föräldraskap. Mat är min stora passion!
Kontakt: annikanleone@gmail.com