Namn: Annika Leone
Ålder
: 43.
Familj: Min dotter Lilo, 5, min sambo Niklas och hans dotter Fredrika, 11.
Bor: Södermalm, Stockholm.
Gör: Journalist/redaktör med inriktning på föräldraskap. Mat är min stora passion! Kroppspeppar mer än gärna och är författare till barnboken ”Bara rumpor”.
Kontakt: annikanleone@gmail.com