Sixten och Harry planerar livet

IMG_6992-1.PNG

Harry: Var bor vi Sixten? (En procedur de har, Harry pekar på jordgloben och frågar saker)

Sixten (pekar på Grönland): Här. Nej här bor isbjörnarna. Vet du vem som bor här också Harry?

Harry: Nej.

Sixten: Isglassarna. Det finns massa isglassar här. Vi ska också åka hit någon gång.

Harry: Okej.

LOADING..