Hur snippor ser ut


Sixten: Mamma du har ingen snopp.

Jag: Det stämmer. 

Sixten: Men vad kissar du med.

Harry: Mamma kissar ju med snippan. 

Jag: Det stämmer bra Harry.

Harry och Sixten: Men hur ser en snippa ut? 

Jag: Mer som ett streck med ett hål ungefär. 

Sixten: Som kaninöron, dom är som ett streck med ett hål. 

Jag: Ja exakt Sixten! Typ så faktiskt. 

LOADING..