Ja jag gjorde det självklart. God argumentation ska uppmuntras.

Foto: Minna Ridderstolpe

Harry: Manma kan du torka mig?

Jag: Nä men DET kan du själv.

Harry: Men det är ju lördag. Det är som semester.

LOADING..