LOUISE BRATT TIDMARSH

Familj: Maken Steve och barnen Billy (född 2010) och May (född 2014)
Bor: I kedjehus norr om Stockholm
Gör: Chefredaktör för mama och Family Living
Kontakt: louise@mama.bonnier.se
Instagram: lollobratt

byline3kopia1-kopia